ASP Unimat 09-16/4S

Osminápravová kontinuální podbíječka rakouské firmy Plasser&Theurer s šestnácti podbíjecími pěchy, která směrově a výškově upravuje polohu koleje i výhybek včetně zvedu a zajištění odbočné větve výhybky děleným agregátem. Stroj zvládne podbít všechny typy svršků, avšak je nutné počítat s výkonem při propracování tratě 600 m/hodinu jedním záběrem, dvěma záběry 400 m/hod a po pokládce 350 m/hod. Při podbíjení výhybek po pokládce jednoduchých 1:9-300 je doba úpravy 30 minut, 1:11-300 je doba úpravy 1 hodina, 1:12-500 je doba úpravy 1,5 hodiny, 1:14-760 je doba úpravy 2 hodiny, 1:18,5-1200 je doba úpravy 2,5 hodiny, 1:26,5-2500 je doba úpravy 4 hodiny, dvojitá kolejová spojka (DKS) je doba úpravy 4,5 hodiny, výhybkové křížení (angličák) je doba úpravy 2 hodiny.Podbíječka umí využít dat získaných z APK a jedním záběrem má průměrný výkon na trati 800 m/hod. Ideálním využitím stroje je nasazení na novostavbách, koridorových tratích, třetích podbití. Stroj podbíjí „Y“ pražce na asynchronním principu podbíjecích agregátů, kdy se nezávisle na sobě spouští levá a pravá podbíjecí skříň. Výkon na Ypsilonech je cca 150 m/hod. V režimu jízda dokáže projet nejmenším poloměrem oblouku 120 m. V režimu práce zvládne podbít nejmenší poloměr oblouku 190 m. Stroj nesmí přejíždět přes svážný pahrbek. Při podbíjení je třeba dbát, že limitní poloměr lomu nivelety koleje je 1000 m. Minimální zdvih nivelety koleje je 10 mm a maximální zdvih nivelety koleje je 50 mm. Optimální zdvihy nivelety koleje při kvalitním štěrkovém loži jsou v rozsahu 15-30 mm a maximální směrový posun koleje je 50 mm (optimální směrový posun je do 30 mm).

Přípravné práce před úpravou směrového a výškového uspořádání koleje jsou popsány v předpise S3/1, zejména zajištění demontáže (a opětovné montáže) přechodů, přejezdů a ostatních zařízení dopravní cesty tvořící překážky v práci strojní linky (např. ukolejnění, pojistné úhelníky, magnetické informační body AVV apod.), přeložky kabelů, snesení výstroje zabezpečovacího zařízení po náhradě jeho závislosti (zajištění bezpečnosti). Nelze připustit, aby v důsledku opomenutí těchto povinností došlo k poškození těchto zařízení. V koleji se vždy vyznačí na pražcích v ose koleje hlavní body (ZP, KP, ZO apod.) Hlavní body je nutno označit vždy, označení se provede trvanlivou barvou.
Podbíječka disponuje záznamovým zařízením GPK a technologických veličin. Záznamové zařízení je určeno k záznamu a hodnocení geometrických parametrů koleje dle ČSN EN 73 6360.
Je třeba uvažovat s klimatickými podmínkami, zvláště mrazy pod -3°C a přílišným horkem nad 35°C, v těchto případech stroj nepracuje dle požadavků kvality práce.
Při odstavení stroje je nutné počítat s délkou 34,74 m přes nárazníky.