Dvoucestná podbíječka Unimog UST 78-U

Stroj rakouské firmy Plasser&Theurer zkonstruován na specifické podmínky tramvajových tratí, který nachází uplatnění i u méně náročných železničních staveb a vleček. Samojízdný pracovní stroj se skládá ze dvou základních částí. První částí je nákladní vozidlo Mercedes Unimog 1800 T, který plní funkci tahače a druhá část je rám pracovní části stroje UST 78-U s osmi pěchy. Podbíječka je osazena řídícím počítačem ASPATIC, který umožňuje podbíjení do APK.
Stroj se nakolejuje a zkolejuje nejčastěji na přejezdu ideálně délky 12 m. Při kratší délce přejezdu je nakolejení a zkolejení na posouzení vedoucím strojníkem. K nakolejení je možno využít i zapanelovaný střed koleje a z vnější strany kolejnice přihrnutý štěrk. Nakolejení trvá cca 10 min a zkolejení cca 5 min.
Nejmenší poloměr oblouku pro průjezd stroje je 25 metrů, po koleji se pohybuje rychlostí max. 18km/hod. Nejmenší poloměr oblouku pro práci je 80 metrů. Stroj dokáže podbít všechny typy tramvajových svršků. Na železničních tratích je určen pro lehké typy svršků a jednoduché výhybky 1:9-300 a menšími na dřevěných nebo dutých ocelových pražcích. Minimální zdvih nivelety je 10 mm a maximální zdvih nivelety je 50 mm. Optimální zdvihy nivelety koleje při kvalitním štěrkovém loži jsou v rozsahu 15-30 mm a maximální směrový posun koleje je 50 mm (optimální směrový posun je do 30 mm).

Při úpravě geometrické polohy výhybek je čas podbití výhybky na jeden pojezd cca 1 – 1,5 hodiny. Při úpravě geometrické polohy kolejí propracováním je výkon cca 150 m/hod a při využití dat z APK, kdy je minimální zdvih kolejového roštu v rozsahu 15-30 mm a směrový posun koleje do 30 mm, se výkon pohybuje okolo 200 m/hod. Stroj podbíjí „Y“ pražce na asynchronním principu podbíjecích agregátů, kdy se nezávisle na sobě spouští levá a pravá podbíjecí skříň. Výkon na Ypsilonech je cca 120 m/hod. Při odstavení stroje na koleji je třeba počítat s délkou 16 metrů.
Podbíječka nedisponuje výstupem lokálních závad dle ČSN a grafickým hodnocením. Je nutno kolej přeměřit KRABEM. Stoj nevybavuje spolehlivě počítače náprav a kolejové obvody. Je třeba uvažovat s klimatickými podmínkami, zvláště mrazy pod -3°C a přílišným horkem nad 35°C, v těchto případech stroj nepracuje dle požadavků kvality práce.