GJW Praha, spol. s r.o. – základní informace o společnosti

Základní identifikační údaje společnosti:

adresa:  Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9
IČ:  41 19 28 69, DIČ:  CZ 41 19 28 69
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha , číslo účtu: 141590198/0100
tel. spojení: 281 090 811 (sekretariát GŘ), fax: 281 866 004 (sekretariát GŘ),    e-mail: gjw@gjw-praha.cz

Firma GJW Praha spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528, datum zápisu 21. 10. 1991.

V současné době jsou jednateli společnosti:

Ing. Petr Jakubec, ve funkci generálního ředitele
Alexander Schneider, společnost Leonhard Weiss GmbH & Co. KG.
Ing. Miroslav Trnka, společnost EUROVIA CS, a. s.

K 30.6.2020 měla  firma celkem 253 pracovníků  Roční obrat firmy GJW Praha spol. s r. o. v roce 2019 činil 1 115 mil. Kč.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti společnosti je především:

  • modernizace a stavba železničních tratí, stanic a vleček,
  • umělé stavby – mosty, propustky, tunely, zárubně, záchytné a opěrné zdi,
  • inženýrské sítě a komunikace,
  • půjčování stavebních strojů,
  • provozování drážní dopravy,
  • geodetické a projekční práce.

Certifikace

Od roku 1998 společnost GJW Praha spol. s r. o. zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001, od 29.11.2001 ČSN EN ISO 9001:2001.

Od roku 2004 společnost GJW Praha zavedla a udržuje systém enviromentálního managementu jakosti dle ČSN EN ISO 14001, a tím se zařadila mezi stavební společnosti prosazující maximální kvalitu spojenou se šetrným přístupem k životnímu prostředí.

Obchodní podíly

Od roku 1998 má ve společnosti GJW Praha majetkovou účast i firma EUROVIA CS, a. s.

V roce 2007 došlo ke změně vlastnické struktury a v současné době je kromě společností Leonhard Weiss GmbH & Co. KG a EUROVIA CS, a. s. spolumajitelem společnosti Ing. Milan Koudelka.

Výroční zprávy ke stažení: