RM 79

Šestinápravový stroj pro těžení materiálu kolejového lože pod pražci rakouské firmy Plasser&Theurer. Nekonečný narušovací řetěz (ještěr), který těžícími lopatkami posouvá materiál kolejového lože na vibrační síta, která třídí štěrk na frakci 32/63 mm, která je vracena zpět do kolejového lože, dopravníky po bocích stroje je odhazován pod hlavy pražců a zároveň i do osy koleje. Nadsítná a podsítná frakce jde do odpadu dopravníkem zaústěným do zásobníkových vozů MFS. Stroj zvládne vyčistit štěrkové lože všech typů svršků, avšak je nutné počítat s výkonem v průměru 80 m/hod a při ideálních podmínkách 100 m/hod, závisí na hloubce záběru pod ložnou plochou pražce. Při sanaci štěrkového lože je výkon stroje nižší, v průměru 40 m/hod a to v závislosti na hloubce sanace pod ložnou plochou pražce.Minimální hloubka záběru pod ložnou plochou pražce je 250 mm a maximální hloubka záběru pod ložnou plochou pražce je 500 mm a výkon se snižuje.
Nejmenším poloměru oblouku pro práci stroje je 120 m. Před započetím práce je důležité vykopat správnou jámu pro „ještěr“ viz obrázek, kde dochází k zahrabání pod ložnou plochu pražce. Od dodržení rozměrů se odvíjí doba zakopání, která je cca 25 minut. Šířka profilu těženého materiálu může být buďto 4 100 mm a nebo 4 300 mm. Pro práci stroje je třeba, mimo obsluhu stroje, ještě dvou dělníku, kteří vrací rozposunuté pražce, po zahrabání ještěru, zpět na rozdělení a jsou přítomni v bezpečné vzdálenosti 5 metrů při případném odstranění cizích předmětů ve štěrkovém loži po zvukovém signálu a zastavení stroje (větší balvany, historické kabelovody, překopání ještěru, atd.) 

Zvedací zařízení stroje zvládne přizvednout kolej na těžícím řetězu o 50 mm na bezstykové koleji.V případě stykované koleje je problém s vypadáváním zvedacího zařízení na jednotlivých stycích. Směr a převýšení v obloucích není hlídáno elektronicky, ale ručně, napříč tomu stroj v případě potřeby dokáže zachovat převýšení a naopak i eliminovat dle potřeb stavby. Překážky pro práci stroje jsou předměty zasahující do pracovního prostoru těžícího zařízení, objekty bez průběžného štěrkového lože, nástupiště s obrubníky-nutno posoudit podle jejich typu, pražcové kotvy, pojistné úhelníky mostů, úrovňové přejezdy, přechody a kabely vedoucí podél tratě nebo pod tratí v nedostatečné hloubce. Je třeba uvažovat s klimatickými podmínkami, zvláště mrazy pod -3°C a přílišným horkem nad 35°C, v těchto případech stroj nepracuje dle požadavků kvality práce.
Při odstavení stroje je nutné počítat s délkou 28,6 m přes nárazníky.