Podívejte se na některé naše stavby:

Investor: Železnice Slovenské republiky (ŽSR)

Zhotovitel: GJW Praha – závod Praha, jako subdodavatel Eurovia CS

Hl. stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Svoboda

Stavbyvedoucí: Lubomír Lauro

Termín realizace stavby: 2021 – 2026

Letošní práce: 5/2024

Letošní objem GJW: 29 336 015,-Kč bez DPH

Jedná se o kompletní rekonstrukci žel. spodku ,svršku, propustků a trakčního vedení  dvojkolejné trati v celkové délce cca 10,5 km, která je bez provozu.

Objednatel: Správa železnic, s. o. – Stavební správa Olomouc

Zhotovitel: Sdružení firem – Eurovia , CHT Pardubice, GJW Praha – závod HK, Eltra

Specialista na žel. svršek: Marek Tříska, DiS.

Hl. stavbyvedoucí: Pavel Heinrich

Stavbyvedoucí: Tomáš Müller

Termín realizace: 4 – 10/2024

Objem GJW: 192 160 818,-Kč bez DPH

Objednatel: Správa železnic, s. o. – Stavební správa-západ

Zhotovitel: Sdružení firem – METROSTAV TBR, GJW Praha– provozní závod Praha, PORR, Elektrizace železnic

Hl. stavbyvedoucí:  Ing. Dávid Betinský

Stavbyvedoucí: Ing. Marek Gajdoš

Asistent stavbyvedoucího: Matěj Nechvátal

Termín realizace: 2023 – 2024

Objem GJW v roce 2024: 281 mil.

Objednatel: Správa železnic, s. o., Stavební správa – západ

Zhotovitel: Sdružení firem – GJW Praha- závod Praha jako subdodavatel firmy EŽ

Hl. stavbyvedoucí: Ing. Igor Krajkovič

Stavbyvedoucí: Jiří Masopust

Asistent stavbyvedoucího: Michal Průša

Doba výstavby: 2023 – 2025

Objem GJW v roce 2024 bez DPH: 133 821 659,- Kč

Objednatel: Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Praha

Zhotovitel: Sdružení firem – GJW Praha- závod HK (vedoucí sdružení), Swietelsky rail

Hl. stavbyvedoucí: Václav Horák

Stavbyvedoucí: Jiří Kotlán

Asistent stavbyvedoucího: Stanislav Matyasik

Doba výstavby: 04-05/2024

Cena za dílo bez DPH: 150 554 876,- Kč

Realizace GJW obsahuje modernizaci 1.a 2.tr.koleje mezi Čelákovicemi a Mstěticemi a zřízení dočasné výhybny.

Objednatel: Správa železnic, s. o. – Stavební správa-západ

Zhotovitel: Sdružení firem – EUROVIA, Subterra, GJW Praha– provozní závod Praha, Elektrizace železnic

Hl. stavbyvedoucí:  Ing. Michal Matejka

Stavbyvedoucí: Jaroslav Pršala

Asistent stavbyvedoucího: Richard Keil

Doba výstavby:

Zahájení: 2023

Dokončení: 2025

Objem GJW v roce 2024: 98,5 mil.

Modernizace železničního uzlu Pardubice

Objednatel: Správa železnic, s. o. – Stavební správa-východ

Zhotovitel: Sdružení firem – EUROVIA CS, GJW Praha– provozní závod Praha, Chládek & Tintěra Pardubice, Elektrizace železnic

Specialista na žel. svršek a nástupiště: Ing. Michal Bilský

Hl. stavbyvedoucí:  Vítězslav Ondra, DiS.

Stavbyvedoucí: Ondřej Dubský

Doba provádění prací:

Zahájení: 9/2020

Dokončení: 12/2024

Objem GJW v roce 2024: cca 120 mil.

Objednatel: Správa železnic, s. o. – Oblastní ředitelství Plzeň

Zhotovitel: Sdružení firem – GJW Praha – závod HK, TSS Grade a. s. pobočka CZ

Hl. stavbyvedoucí: Oto Koucký

Asistent stavbyvedoucího: Petr Richtr

Termín realizace: 4 – 5/2024

Cena za dílo bez DPH: 77 498 926,-Kč

Rekonstrukce výhybek a staničních kolejí v žst. Ratboř

Objednatel: Správa železnic s. o., OŘ Praha, ST Praha-Východ

Zhotovitel: GJW Praha– provozní závod Hradec Králové

Stavbyvedoucí: Martin Barvík

Asistent stavbyvedoucího: Petr Richtr

Doba realizace:

03/2024 – 04/2024

Cena díla bez DPH: 5.200.000,-Kč

Rozsah prací: V rámci akce „Vrané nad Vltavou ON – oprava“ byla provedena oprava střešní konstrukce včetně střešního pláště, výměna oken, opravy fasády a zpevněných ploch. Ve vnitřních prostorech bylo provedena kompletní oprava veřejných WC a čekárny pro cestující, prostory pro zaměstnance SŽ a ČD a společné prostory pro nájemníky. V prostorech zasaženými stavebními úpravami byla provedené veškeré rozvody ZTI, elektroinstalace včetně kamerového systému, vzduchotechniky a ústředního vytápění. Byl osazen nový orientační systém pro informaci cestujících. V bytových jednotkách byly vyměněny kamna na tuhé paliva a byla provedena příprava na možnost vytápění pomocí elektrických kotlů.

Investor: Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Praha

Zhotovitel: GJW Praha s.r.o., provozní závod Hradec Králové

Hlavní stavbyvedoucí: Šolc Martin

Stavbyvedoucí: Lukáš Myslivec

Termín stavby:

4/2022 – 12/2023

Cena za dílo bez DPH: 14.812.430,- Kč

Provedeny kompletní opravy podlahových krytin (nové PVC) včetně podkladních vrstev chodby a schodišťové podesty, výmalby celého objektu včetně pokojů. Nové plastové výplně na vstupu do jednotlivých podlaží. Kompletní nové zasklení schodišťové stěny. Provedeny opravy vnitřních omítek stěn před výmalbou. Výměna všech kování, zámků a prahů do jednotlivých pokojů. Osazeny nové vstupní hliníkové dveře.

Investor: České dráhy a.s., RSM Hradec Králové

Zhotovitel: GJW Praha s.r.o., provozní závod Hradec Králové

Stavbyvedoucí: Šolc Martin

Termín stavby:

9/2023 – 11/2023

Cena za dílo bez DPH: 1.150.375,- Kč

Při realizaci se prováděla obnova žel. svršku v délce cca 2600m, bylo provedeno strojní čištění ŠL, úprava geometrické polohy koleje pomocí strojní podbíječky, svařování kolejnic, obnova žel. přejezdů, montáž pražcových kotev, terénní úpravy a likvidace odpadu.

Investor: OŘ Hradec Králové, Správa tratí Liberec

Zhotovitel: Sdružení firem GJW Praha-TSS Grade a.s.,pobočka Česká republika , vedoucí sdružení GJW Praha- provozní závod HK

Hlavní stavbyvedoucí: Václav Horák

Stavbyvedoucí: Martin Barvík

Termín stavby:

10/2023 – 11/2023

Cena za dílo bez DPH: 49 874 073,- Kč bez DPH

Rozsah prací: Provedena kompletní oprava objektu výpravní budovy v žst.Blatno u Jesenice, která spočívala v opravě střechy, vnější omítek, zřízení veřejných WC pro cestující, přístupové plochy včetně úpravy okolí VB. Provedeny nové silnoproudé a slaboproudé rozvody včetně kamerového systému. Osazen nový mobiliář pro informaci cestujících. Oprava zázemí pro pracovníky SŽ s.o.

Investor: Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Zhotovitel: GJW Praha, závod Hradec Králové

Hlavní stavbyvedoucí: Martin Šolc

Termín stavby:

7/2022 – 9/2023

Cena za dílo bez DPH: 21.545.599,- Kč

Na této stavbě bylo obnoveno cca 1,6 km kolejového roštu, dále byla provedena úprava příkopů, zřízeny 3 přejezdy a oprava nástupiště v zastávce Žleby.

Investor: Oblastní ředitelství Praha, Správa tratí Praha-východ

Zhotovitel: GJW Praha, závod Hradec Králové

Hlavní stavbyvedoucí: Marek Tříska, DiS

Stavbyvedoucí: Tomáš Müller, Ing. Vladimír Suchý

Termín stavby:

10/2023

Cena za dílo bez DPH: 11.364 859,54,-Kč

V rámci stavby byla provedena těžká střední oprava koleje č.1, 2 ks výhybek. Byla provedena oprava nástupišť u kolejí č.1 a 2 a též přístup na nástupiště u výpravní budovy.

Investor: OŘ Praha, Správa tratí Praha západ

Zhotovitel: GJW Praha – provozní závod Praha

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Marek Gajdoš

Stavbyvedoucí: Jaroslav Pršala

Termín stavby:

9 – 10/2023

Cena za dílo bez DPH: 2.949.317,-Kč

Druh prací: kompletní výměna kolejového roštu, strojní čištění, zemní práce, svařování a zřízení BK

Investor: Správa železnic, Oblastní ředitelství Plzeň

Zhotovitel: Sdružení firem CHT Litoměřice (vedoucí sdružení) + GJW Praha ,závod HK

Hlavní stavbyvedoucí: Oto Koucký

Stavbyvedoucí: Martin Barvík

Termín stavby:

9 – 10/2023

Cena za dílo bez DPH: 88 393 000,-Kč bez DPH

Podíl GJW: 42 425 625,-Kč bez DPH

V rámci stavby bylo obnoveno cca 1,5km trati, 4 ks výhybek, 2 staniční koleje a opravena 2 nástupiště a 2 železniční přejezdy

Investor: OŘ Praha, ST Praha-východ

Zhotovitel: Sdružení firem GJW Praha – provozní závod Hradec Králové (GJW jako vedoucí účastník), N+N Litoměřice

Stavbyvedoucí: Václav Horák

Asistent: Stanislav Matyasik

Termín stavby:

8/2023

Cena za dílo bez DPH: 10.722 370,67 Kč bez DPH

Žst. Krompachy – obnova výhybek č.23-30, na této stavbě byla provedena:

Kompletní rekonstrukce výhybek č. 23-30, včetně tělesa žel. spodku. Dále rekonstrukce opěrné zdi, zřízení odvodnění a nového zabezpečovacího zařízení a nových sloupů elektrické trakce.

Investor: Železnice Slovenskej republiky

Zhotovitel: Sdružení firem GJW Praha, Eurovia  – vedoucí sdružení GJW Praha spol. s r.o. (závod Praha)

Hlavní stavbyvedoucí: Ing.Jaroslav Svoboda

Stavbyvedoucí: Lubomír Lauro

Termín stavby:

6/2023 – 12/2023

Cena za dílo bez DPH: 6.162 509,94 Euro

Opočno pod Orlickými horami ON – SA, část oprava:

Byla provedena demolice části objektu včetně peronního přístřešku, oprava střechy, vnějšího pláště budovy, peronního přístřešku. Kompletní oprava WC pro cestující veřejnost, částečná oprava čekárny. Provedeno nové osvětlení peronního přístřešku a budovy, osazeny vnější osvětlovací stožáry. Finální úprava zpevněných ploch v okolí objektu a dodání prefabrikované garáže + přístřešek pro popelnice.

Objednatel: Správa železnic, s.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové

Zhotovitel: GJW Praha – provozní závod Hradec Králové

Stavbyvedoucí: Lukáš Myslivec

Termín realizace:

12/2022 – 6/2023

Cena za dílo bez DPH: 10.068.653,- Kč

Oprava trati v úseku Hýskov-Roztoky u Křivoklátu:

Na této stavbě bylo obnoveno celkem 8,5 km železničního svršku, nástupiště v zastávce Újezd nad Zbečnem, 4 železniční přejezdy, 1 výhybka v žst. Zbečno a v úseku Roztoky-Zbečno opraveno 5 propustků.

Objednatel: OŘ Praha – Správa tratí Praha-západ

Zhotovitel: GJW Praha – provozní závod Praha

Subdodavatelé: Strabag rail, RUTR s.r.o., Stavitelství Litoměřice

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Dávid Betinský

Termín realizace:

duben – červen 2023

Cena za dílo bez DPH: 127.489.636,26 Kč

Oprava trati v úseku Zruč nad Sázavou – Červené Janovice:

V rámci této stavby se obnovil žel. svršek v celkové délce 14 km, byla obnovena žst. Zbraslavice včetně 2 nástupišť, dále bylo zrekonstruováno celkem 21 železničních přejezdů a obnoveny nástupiště v žel. zastávkách Hodkov, Černíny a Štipoklasy.

Objednatel: Správa železnic, OŘ Praha

Zhotovitel: Sdružení firem GJW Praha, Hrochostroj

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Marek Gajdoš

Termín realizace:

duben – červen 2023

Cena za dílo bez DPH: 193.596.958,72 Kč

Oprava kolejí a výhybek v žst. Teplice nad Metují – na této stavbě bylo provedeno:

Výměna výhybek a části staničních kolejí v žst.Teplice n./M., rekonstrukce propustku, výměna cca 1,5 km železničního svršku v TÚ Teplice n./M.-Police n./M.

Byla zřízena gabionová stěna a též na části TÚ byla zhotovena sanace železn. spodku.

Objednatel: Správa železnic – oblastní ředitelství Hradec Králové

Zhotovitel: Sdružení GJW Praha – provozní závod Hradec Králové a N+N Litoměřice

Vedoucí prací: Václav Horák

Doba provádění prací:

Zahájení: 3/2023

Dokončení: 5/2023

Cena za dílo bez DPH: 52.323.796,82 Kč

Oprava staniční koleje žst Rovensko pod Troskami

Objednatel: Správa železnic, s.o. ST Liberec

Zhotovitel: GJW – provozní závod Hradec Králové

Doba provádění prací:

Zahájení: 10/2022

Dokončení: 10/2022

Cena za dílo bez DPH: 1.900.000,-  Kč

Oprava TÚ Praha Satalice Neratovice

Objednatel: Správa železnic, s.o. OŘ Praha

Zhotovitel: GJW – provozní závod Hradec Králové, provozní závod Praha

Doba provádění prací:

Zahájení: 05/2022

Dokončení: 12/2022

Cena za dílo bez DPH: 44.542.715,-  Kč

Žst.Oskořínek – oprava objektu

Objednatel: Správa železnic, s.o. OŘ Praha

Zhotovitel: GJW – provozní závod Hradec Králové

Doba provádění prací:

Zahájení: 02/2022

Dokončení: 08/2022

Cena za dílo bez DPH: 2.847.593,-  Kč

Stavba Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí – původní stavba BC

Objednatel: Správa železnic, s. o. – Stavební správa východ

Zhotovitel: Sdružení firem – EUROVIA CS, Chládek & Tintěra Pardubice, GJW Praha – provozní závod Hradec Králové, EŽ

Doba provádění prací:

Zahájení: 06/2018

Dokončení: 10/2023

Cena za dílo bez DPH: 3.396.331.894,66 Kč

Objem GJW Praha: 423.642.436,33 Kč

Rekonstrukce žst. Přerov

Objednatel: Správa železnic, s. o. – Stavební správa východ

Zhotovitel: Sdružení firem – EUROVIA CS, STRABAG, SUBTERRA, GJW Praha – provozní závod Praha

Doba provádění prací:

Zahájení: 10/2018

Dokončení: 11/2022

Cena za dílo bez DPH: 28.891.105,-  Kč

Optimalizace TÚ Mstětice-Vysočany

Objednatel: OŘ Praha, Stavební správa západ

Zhotovitel: GJW – provozní závod Praha

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2022

Dokončení: 12/2022

Cena za dílo bez DPH: 104.969.424,-Kč

Oprava koleje č.3,výh.č.7, nástupišť a komunikace před výpravní budovou v žst. Mnichovo Hradiště

Objednatel: OŘ Praha, ST Praha-východ

Zhotovitel: GJW – provozní závod Praha

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2022

Dokončení: 5/2022

Cena za dílo bez DPH: 3 638 729,58Kč

Údržba ,opravy a odstraňování závad u ST Praha-východ – TSO kol.č.3 v žst. Mladá Boleslav hl.-nádraží

Investor: OŘ Praha

Zhotovitel: GJW – závod Praha

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2022

Dokončení: 5/2022

Cena za dílo bez DPH: 2 914 995,76Kč

Optimalizace TÚ Mstětice (mimo)-Praha Vysočany

Stavební objekt: TÚ Výhybna Skály-Praha Vysočany

Investor: Správa železnic s.o.

Odběratel: EUROVIA CS

Doba provádění prací:

Zahájení: 2022

Dokončení: 2022

Cena za dílo bez DPH: 97 074 921,89Kč

Investor: OŘ Praha, Správa tratí Praha-východ

Zhotovitel: GJW Praha – Provozní závod Praha

Oprava výhybky č.1 v žst. Katusice

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2022

Dokončení: 4/2022

Cena za dílo bez DPH: 1 099 645,00Kč

Údržba budov SPS OŘ Praha
Oprava střechy a tesařských prvků, vnější omítky stěn, osazení jímky pro kanalizaci z bytové jednotky, terénní úpravy v okolí objektu, demolice přilehlých objektů. Osazení informačního systému a mobiliáře.

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2021

Dokončení: 11/2021

Cena za dílo bez DPH: 2 451 770,00Kč

Demolice objektů (WC + čekárna), Výměna střešní krytiny včetně tesařských a klempířských prvků, oprava překladiště, nové vnější omítky stěn. Vnější terénní úpravy a zřízení nového přístřešku pro cestující.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 9/2021

Cena za dílo bez DPH: 2 941 827,00Kč

Demontáž a odtěžení kol. č. 7, doplnění štěrkového lože a montáž kol. roštu.

Doba provádění prací:

Zahájení: 9/2021

Dokončení: 9/2021

Cena za dílo bez DPH: 3 578 093,00Kč

Oprava trati v úseku Kladno Ostrovec – Kralupy nad Vltavou
Stavba byla realizována ve sdružení s firmou N+N Litoměřice, kdy jsme vlastními kapacitami dělaly úsek Kladno – Dubí – Brandýsek a žst. Brandýsek. Jednalo se o opravu výhybek a přejezdů a rekonstrukci trati. Výměna kolejnic, čištění kolejového lože, jednotlivá výměna pražců, úprava GPK a zřízení bezstykové koleje (svařování).

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2021

Dokončení: 8/2021

Cena za dílo bez DPH: 43 248 517,92Kč

Stavba byla realizována ve sdružení s firmou N+N Litoměřice. Jednalo se o opravu výhybek – výměna pražců a ocelových součástí, úprava GPK a svařování. Oprava 8. SK – výměna pražců a kolejnic, svařování.

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2021

Dokončení: 11/2021

Cena za dílo bez DPH: 53 488 981,00Kč

Prováděny nové tesařské konstrukce, včetně zesílení krovů ocelovými prvky. Výměna střešní krytiny a klempířských prvků. Nové výplně dveří a oken včetně nových vnějších omítek stěn. Úpravy vnějších ploch peronu a chodníků. Nové osvětlení peronu včetně informačního systému a mobiliáře.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 5/2022

Cena za dílo bez DPH: 9 292 928,00Kč

Demolice objektu v žst. včetně terénních úprav. Výměna vstupních dveří do objektu, nové vnější omítky stěn, nové sociální zařízení pro zaměstnance + oprava elektroinstalace, oprava čekárny pro cestující včetně bezbariérového přístupu, vnější zpevněné plochy včetně nového informačního systému a mobiliáře

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 9/2021

Cena za dílo bez DPH: 6 447 781,00Kč

Oprava výpravní budovy zahrnuje opravu střešní konstrukce a krytiny výpravní budovy a peronního přístřešku, oprava vnějších omítek včetně výměny oken, oprava zpevněných ploch kolem budovy, oprava čekárny pro zlepšení komfortu cestujících a opravu prostorů v 1.NP a 2.NP pro zlepšení komfortu zaměstnanců SŽ.

Doba provádění prací:

Zahájení: 11/2021

Dokončení: 11/2022

Cena za dílo bez DPH: 30 249 925,39Kč

Oprava výpravní budovy zahrnuje opravu střešní konstrukce a krytiny výpravní budovy a peronního přístřešku, oprava vnějších omítek včetně pískovcového soklu, výměna oken, oprava zpevněných ploch kolem budovy, oprava veřejných WC a čekárny pro zlepšení komfortu pro cestující.

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2021

Dokončení: 5/2022

Cena za dílo bez DPH: 13 349 837,45Kč

Oprava výhybek v žst. Zruč nad Sázavou

Investor: OŘ Praha , ST Praha-východ

Doba provádění prací:

Zahájení: 9/2021

Dokončení: 9/2021

Cena za dílo bez DPH: 1 351 164,43Kč

žst.Kraĺovany – žst.Lubochňa – rekonštrukcia kol.č.1,2

GJW realizuje kolej č.2

Investor: ŽSR

GJW jako člen sdružení spolu s TSS Grade, Subterra, Tempra

Doba provádění prací:

Zahájení: 2020

Dokončení: 2021

Cena za dílo bez DPH: 27 065 132,00Kč

Optimalizace trati Lysá nad Labem-Čelákovice

Na stavbě GJW Praha realizuje 1. a 2. traťovou kolej mezi oběma stanicemi, dva silniční přejezdy a výhybnu Káraný

Investor: SŽ, Stavební správa západ

GJW člen sdružení spolu s Eurovia a Elektrizace železnic

Doba provádění prací:

Zahájení: 2020

Dokončení: 2021

Cena za dílo bez DPH (letošní objem): 58 923 935,00Kč

Modernizace uzlu Pardubice

Investor: SŽ, SS-východ

Doba provádění prací:

Zahájení: 2020

Dokončení: 2023

Letošní cena za dílo bez DPH: 170 484 792,00Kč

Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice

GJW Praha realizuje dvě ostrovní nástupiště v žst.Praha-Radotín, lichou skupinu kolejí v žst.Praha-Radotín, traťové úseky mezi Smíchovem a Velkou Chuchlí a mezi Velkou Chuchlí a Radotínem.

Investor: Správa železnic, Stavební správa západ

GJW je člen sdružení spolu s Eurovia, Strabag a Elektrizace železnic

Doba provádění prací:

Zahájení: 2020

Dokončení: 2022

Cena za dílo bez DPH (letošní objem): 121 631 631,00Kč

Rekonstrukce žst. Přerov – 2.stavba

GJW Praha realizuje sudou skupinu výhybny Dluhonice a 1.TK Dluhonice – Přerov

Investor: SŽ, Stavební správa východ

GJW jako člen sdružení spolu s Eurovia, Strabag, Subterra

Doba provádění prací:

Zahájení: 2019

Dokončení: 2022

Cena za dílo bez DPH (letošní objem): 156 526 279,00Kč

Oprava trati v úseku Pilníkov – Trutnov

Jedná se o nový železniční svršek, kde jsou zabudovány polské pražce B70 W 60. V celém úseku je provedeno strojní čištění a úpravu banketů a příkopů.

Investor: SŽ OŘ Hradec Králové

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2021

Dokončení: 7/2021

Cena za dílo bez DPH: 28 489 203,66Kč

Výstavba PZS na přejezdu P2236 na trati Rudná-Jeneček

Jedná se o rekonstrukci přejezdu včetně zabez. zařízení (závor), dále rozsáhlé zemní práce a výměna kol.roštu přilehlého oblouku (včetně zřízení BK ,osazení kotev a úprava GPK)

Investor: SS Praha,1.SaZ Plzeň a OŘ Praha

Doba provádění prací:

Zahájení: 6/2021

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 7 874 397,00Kč

„Opravy vlečky Českých lupkových závodů“ v Novém Strašecí.

Investor: ČLZ Nové Strašecí

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2021

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 895 300,00 Kč

Dostavba zriadovacej stanice Žilina-Teplička

Investor: Železnice Slovenské republiky (ŽSR)

Doba provádění prací:

Zahájení: 2021 (letošní etapa 5-6/2021)

Dokončení: 2023

Cena za dílo bez DPH (letošní objem): 25 266 965,00 Kč

V celém úseku bylo čištěno kolejové lože, výměna pražců obnovovacím vlakem UM 3, výměna kolejnic, oprava přejezdů, výstavba gabionových zdí.

Svařování kolejnic Prsmou. Pro stavbu byl použit německý obnovovací vlak UM3.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 10/2021

Cena za dílo bez DPH: 16 959 974,23 Kč

V celém úseku byly vyměněny kolejnice za nové.

V úseku Červené Janovice – Malešov byly místo ocelových pražců vložené nové pražce B 91. Byly provedena oprava nástupišť v Krasňovice,  Týniště, Bykáň. Svaření do bezstykové koleje. Oprava přejezdů.  Vloženy pražcové kotvy.

V úseku Poličana – Malešov – ocelové pražce byly vyměněné za pražce betonové SB5, oprava nástupiště v žel. zastávce Poličany, svaření kolejnic do bezstykové koleje, oprava přejezdů.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 10/2021

Cena za dílo bez DPH: 46 988 272,32 Kč

V rámci akce byla provedena oprava krovu a 100% střešní krytiny, oprava vnějších omítek, výměna oken a dveří, oprava zpevněných ploch, nový mobiliář a orientační systém budovy, oprava služebních prostor (rozvody ZTI a elektro), oprava vnitřních povrchů stěn a podlah, výměna septiku a zřízení vsakovacích nádrží na dešťovou vodu, nové sociální zařízení pro zaměstnance Správy železnic.

Doba provádění prací:

Zahájení: 12/2020

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 7 489 181,42 Kč

Oprava trati v úseku Česká Třebová – Třebovice v Čechách. Strojní čištění štěrkového lože a následná úprava prostorové polohy koleje, reprofilace odvodnění žel. spodku a vybudování nového odvodnění žel. spodku, svařování

Doba provádění prací:

Zahájení: 3/2021

Dokončení: 9/2021

Cena za dílo bez DPH: 16 398 839,11 Kč

Obnova dvou traťových úseků (Hořesedly – Svojetín a Mutějovice – Domoušice, dohromady cca 6,8km trati), dále staniční koleje v žel. st. Svojetín a žel.st. Mutějovice. Současně také 2 a 2 nástupiště v obou stanicích a 2 železniční přejezdy.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 5/2021

Cena za dílo bez DPH: 84 899 643,00 Kč

V rámci stavby se jednalo o kolejové propojení kolejiště ČD a.s. v obvodu DKV Praha – PJ Vršovice a DKV – ONJ přes bývalé kolejiště vlečky Teplárna Michle, kde byly prováděny práce na žel. spodku ( gabiony, odvodnění ), výstavba nových opěrných zdí, nové trakční základy a vedení, vyhřívání výhybek, montáž samovratů, nové osvětlení, nové zabezpečovací zařízení, nový kol. svršek ( pokládka nových výhybek a kolejí, svařování ).

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 94 898 984,00 Kč

Oprava výpravní budovy v žst. Holice – výměna oken a dveří, nová fasáda , vyklizení bytů po bezdomovcích, oprava střechy a nová krytina.

Doba provádění prací:

Zahájení: 6/2020

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 15 280 035,00 Kč

Opravu TÚ Čelákovice-L.Toušeň, L.Toušeň-Brandýs nad Labem a žst.Brandýs nad Labem.

Realizace výměny kolejnic, pražců, svařování a zřízení bezstykové koleje, 6 x rekonstrukce přejezdů, 2 nové zastávky (Čelákovice-zastávka, Brandýs nad Labem –zastávka) a 3 nové nástupiště v žst.Brandýs nad Labem. V Brandýse se dělá také těžká střední oprava výhybek a obnova 3 staničních kolejí.

Zadavatel: OŘ Praha, Správa tratí Praha-západ

Doba provádění prací:

Zahájení: 10/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 48 998 872,00 Kč

Stavba zahrnuje opravy výhybek, výměny pražců a kolejnic, čištění štěrk. lože, zřízení nástupišť a 4 přejezdů.

Doba provádění prací:

Zahájení: 11/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 34 975 594,00 Kč

Rekonstrukce železničního svršku, výměna kolejnic a pražců ve staničních kolejích a ve výhybkách, kde je znovu obnovena bezstyková kolej.

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 54 998 806,39 Kč

Oprava mostu v km 19,857 na trati Vrané-Dobříš.

Stavba je momentálně rozpracovaná

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 4 127 031 Kč

Oprava mostních objektů v úseku Tršnice-Luby

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 3 255 805,00 Kč

Práce obsahovaly výměnu kolejové roštu, kde byly stávající dřevěné pražce nahrazeny pražci Y a vyměněny nové kolejnice. Dále byly zřízeny dva přejezdy.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 36 898 851,00 Kč

Oprava fasády a střechy

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 10 241 365,00 Kč

Oprava traťového úseku Olbramovice – Kosova Hora. Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, kde původní svršek (dřevěné + styková kolej) je nahrazen Y pražci a zřízena bezstyková kolej.

Stavba je momentálně rozpracovaná.

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 51 448 477 Kč

Oprava trati Rakovník – Domoušice a Chrášťany – Svojetín. Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, kde původní svršek (dřevěné pražce + styková kolej) je nahrazen pražci B91  a zřízena bezstyková kolej.

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 89 848 211 Kč

Oprava fasády a střechy

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 2 135 319,00 Kč

Oprava stání č. 5 (výměna kolejnic, vybourání části kanálku, vložení nových pražců a kolejnic)

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 800 000,00 Kč

Velmi komplikovaná stavba z důvodu šibeničních termínu investora. Za komplikované dopravní situace došlo k regeneraci výhybek č. 18, 19, 27, 40 a 43, úprava kolejí a zabezpečovacího zařízení.

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 8/2020

Cena za dílo bez DPH: 27 776 215,55 Kč

Oprava výpravní budovy v Jílové u Prahy (nová fasáda, plastové okna a střecha)

Doba provádění prací:

Zahájení: 3/2020

Dokončení: 3/2020

Cena za dílo bez DPH: 1 940 000,00 Kč